top of page

שמיכות טטרה

    שמיכות טטרה מוזכרות בדרך כלל בהקשר של תינוקות, פליטות וחיתולים.

    אבל הן כל כך הרבה יותר מזה, ויש סיבה שאנחנו מייעדות את הבד הזה לעור הרך והעדין של התינוקות שלנו.

    bottom of page