שמיכות טטרה

שמיכות טטרה מוזכרות בדרך כלל בהקשר של תינוקות, פליטות וחיתולים.

אבל הן כל כך הרבה יותר מזה, ויש סיבה שאנחנו מייעדות את הבד הזה לעור הרך והעדין של התינוקות שלנו.